Merida eOne-Sixty 10k * – 9799 Euro I 160 / 150 mm I 23,4 kg I 29 / 27,5"

zum Artikel